Realizowane przedmioty

Lista przedmiotów realizowanych przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych:

 • Analiza fundamentalna i techniczna w gospodarce żywnościowej,

 • Analiza rynków rolnych,

 • Analiza rynku,

 • Doradztwo rolnicze,

 • Doradztwo w agrobiznesie,

 • Ekonometria,

 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych,

 • Ekonomia,

 • Ekonomia integracji europejskiej,

 • Ekonomia menedżerska,

 • Ekonomia międzynarodowa,

 • Ekonomika gospodarki żywnościowej,

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,

 • Ekonomika i organizacja przemysłu spożywczego,

 • Ekonomika i organizacja rolnictwa,

 • Ekonomika ochrony roślin,

 • Ekonomika ochrony roślin i środowiska rolniczego,

 • Ekonomika ochrony środowiska,

 • Ekonomika ogrodnictwa,

 • Finanse publiczne,

 • Funkcjonowanie MSP w agrobiznesie,

 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim,

 • Informatyka,

 • Instrumenty wspierania rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej,

 • Kierowanie małą firmą,

 • Komputerowe wspomaganie decyzji,

 • Makroekonomia,

 • Marketing,

 • Marketing i promocja w agroturystyce,

 • Marketing i zarządzanie,

 • Marketing i zarządzanie w rolnictwie,

 • Marketing międzynarodowy,

 • Marketing w gospodarce żywnościowej,

 • Metody oceny projektów inwestycyjnych,

 • Metody prowadzenia negocjacji,

 • Metody wyceny projektów gospodarczych,

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,

 • Międzynarodowy handel produktami rolniczymi,

 • Mikroekonomia,

 • Nauka o państwie,

 • Ochrona własności intelektualnej,

 • Organizacja grup producenckich,

 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,

 • Organizacja i zarządzanie w agroturystyce,

 • Organizacja pracy i kierowanie zespołami pracowników w przedsiębiorstwach rolnych,

 • Organizacja produkcji rolniczej i usług,

 • Organizacja służb rolnych,

 • Planowanie działalności gospodarczej,

 • Podstawy agroturystyki,

 • Podstawy ekonomii,

 • Podstawy prawa,

 • Podstawy zarządzania,

 • Polityka ekologiczna,

 • Polityka gospodarcza,

 • Polityka makroekonomiczna,

 • Polityka regionalna,

 • Polityka rolna,

 • Polityka społeczna,

 • Prawo,

 • Prawo gospodarcze,

 • Prawo handlowe,

 • Prawo rolne,

 • Prawo w agroturystyce i hotelarstwie,

 • Prawo, ekonomia i zarządzanie,

 • Prognozowanie i symulacje,

 • Propedeutyka w agroturystyce,

 • Prowadzenie działalności gospodarczej,

 • Rachunkowość,

 • Rachunkowość i finanse w agroturystyce,

 • Rola bezpośrednich inwestycji w rozwoju regionalnym,

 • Rynek finansowy,

 • Rynek kapitałowy i finansowy,

 • Rynki finansowe,

 • Seminarium inż.,

 • Seminarium lic.,

 • Seminarium mgr,

 • Technika komputerowa,

 • Wnioskowanie statystyczne,

 • Wycena nieruchomości,

 • Zarządzanie produkcją,

 • Zarządzanie projektami europejskimi,

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem,

 • Zarządzanie strategiczne,

 • Zarządzanie środowiskiem,

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi.Dodatkowo Zakład Nauk Humanistycznych realizuje następujące przedmioty:

 • Historia filizofii,

 • Nauka o kulturze,

 • Psychologia i socjologia,

 • Psychologia społeczna,

 • Religioznawstwo,

 • Socologia,

 • Ekofilozofia.