SKN

Przy Instytucie działają następujące Studenckie Koła Naukowe


SKN Analiz Rynkowych
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
tel. 71 320 1798
opiekunowie: dr Marek Nowak i dr inż. Stanisław Minta
e-mail:
marek.nowak@up.wroc.pl
stanislaw.minta@up.wroc.pl
e-mail SKN: sknanaliz@o2.pl

STUDENCKIE KOŁO NAUK EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH „INES”
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław
tel. 71 320 17 93
opiekunowie: mgr inż. Małgorzata Borkowska i dr inż. Izabela Kurtyka
e-mail:
malgorzata.borkowska@up.wroc.pl
izabela.kurtyka@up.wroc.pl


Zawiesiły działalność następujące Studenckie Koła Naukowe funkcjonujące przy naszym Instytucie


SKN Audyt
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
tel. 71 320 1840
opiekun: dr inż Julian Kalinowski
e-mail: julian.kalinowski@up.wroc.pl

SKN Ekonomistów Rolnych
Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych
pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław
tel. 71 320 1768
opiekun: dr inż. Irena Kropsz
e-mail: irena.kropsz@up.wroc.pl